Euthanasie

Wanneer spreken we van Euthanasie of levenseinde?

• Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kunt u de arts vragen uw leven te beëindigen.
• Dit heet euthanasie.
• In een euthanasieverzoek staat waarom u euthanasie wilt.
• U praat uitgebreid met uw huisarts over uw verzoek.
• Er komt een speciale arts (SCEN-arts) bij u op bezoek om te praten over uw verzoek.
• Bij euthanasie geeft de arts u een injectie met een dodelijke vloeistof, of u neemt zelf een drank.

Vraag een gesprek aan bij uw huisarts om een verzoek in te dienen.

Via onderstaande links vindt u informatie over Euthanasie:
- NVVE Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
- Rijksoverheid
- ANBO