De Wilsverklaring

Het is verstandig op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts.

Voor rechtsgeldigheid hoeft een "wilsbekwame" patient alleen maar haar of zijn wensen op te schrijven met datum en handtekening. Eigen woorden hebben de voorkeur. Het is aan te bevelen de wilsverklaring elk jaar opnieuw te ondertekenen. De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier.

Download hier een wilsverklaring

Zie ook de websites van NVVE www.nvve.nl en NPCF www.npcf.nl